Back Forum New

Pożyczka pod zastaw - minimum formalności i maksimum korzyści.

Pożyczka pod zastaw to szczególnego rodzaju umowa, której kluczowe warunki są opisane w przepisach KC. W pierwszej kolejności pożyczka to umowa na podstawie, której 1-a ze stron pożyczkodawca zobowiązuje się przekazać na pożyczkobiorcę własność ustalonej kwoty pieniędzy lub rzeczy opisanych co do rodzaju (np. dwadzieścia ton węgla, dwie tony mąki). Z kolei pożyczkobiorca zobowiązuje się oddać tę samą ilość gotówki lub rzeczy opisanych co do gatunku i tej samej jakości. Dodatkowo umowa pożyczki, której to kwota przewyższa 500 zł powinna być stwierdzona pismem.

Nie licząc tego na podstawie zasady swobody umów strony umowy mają możliwość dodać następne warunki. Zazwyczaj są to odsetki, które nabywa pożyczkodawca. Ich wysokość jest przeróżna i każdy kto decyduje się na wzięcie pożyczki powinna zwracać szczególną uwagę na ten zapis umowy. Pożyczka pod zastaw nieruchomości jest charakterystycznym typem umowy.

Na jej podstawie pożyczkodawca, którym jest prywaty inwestor oferuje pewną sumę pieniędzy (na ogół są to kwoty rzędu kilkudziesięciu tysięcy zł) a pożyczkobiorca obiecuje otrzymaną pożyczkę spłacić wraz z doliczonymi odsetkami za okres w którym będzie zarządzał pieniędzmi. Jest zrozumiałym, iż osoba zadłużona nie posiada należytej historii kredytowej a w związku z tym normalnej pożyczki lub kredytu w instytucji bankowej nie zdobędzie. Dlatego też prywatny inwestor chcąc ochronić spłatę przekazanej pożyczki tworzy zabezpieczenie przez wykonanie wpisu na hipotece zastawianej posiadłości. Być może pożyczka pod zastaw nie jest najtańszą propozycją ale dla dużej liczby osób wyłącznie możliwą do uzyskania.
[url=http://podzastaw.org]przejdź do strony internetowej[/url] [url=http://www.iamsport.org/pg/pages/view/28150645/]http://www.iamsport.org[/url]

Back Forum