Back Forum New

Pożyczka pod zastaw - pieniądze dla zadłużonych

Pożyczka pod zastaw to szczególnego typu umowa, której to główne warunki są wyznaczone w przepisach KC. W 1-szej kolejności pożyczka to umowa na podstawie, której to jedna ze stron pożyczkodawca zobowiązuje się przenieść na pożyczkobiorcę własność zdefiniowanej sumy pieniędzy lub rzeczy określonych co do rodzaju (np. dwadzieścia ton węgla, 2-ie tony mąki). Natomiast pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić tę samą liczbę pieniędzy lub rzeczy opisanych co do rodzaju i tej samej jakości. Oprócz tego umowa pożyczki, której kwota przewyższa 500 zł winna być zatwierdzona pismem.

Niezależnie od tego na bazie zasady swobody umów strony umowy mogą dodać kolejne zasady. Na ogół są to odsetki, które to nabywa pożyczkodawca. Ich wysokość jest zróżnicowana i każdy kto decyduje się na zaciągnięcie pożyczki powinna zwracać specjalną uwagę na ten aspekt umowy. Pożyczka pod zastaw nieruchomości jest specyficznym rodzajem umowy.

Na jej bazie pożyczkodawca, jakim jest prywaty inwestor oferuje określoną kwotę pieniędzy (przeważnie są to kwoty mniej więcej kilkunastu tyś pln) a pożyczkobiorca zobowiązuj się udzieloną pożyczkę opłacić razem z doliczonymi odsetkami za czas w jakim będzie zarządzał pieniędzmi. Jest jasnym, iż osoba zadłużona nie ma właściwej historii kredytowej a w związku z tym typowej pożyczki lub kredytu w instytucji bankowej nie otrzyma. Wobec tego też prywatny inwestor pragnąc zabezpieczyć zwrot przekazanej pożyczki ustanawia zabezpieczenie przez dokonanie wpisu na hipotece zastawianej nieruchomości. Być może pożyczka pod zastaw nie jest najtańszą propozycją ale dla dużej ilości osób jedynie możliwą do uzyskania.
[url=http://podzastaw.org]przejdź do strony internetowej[/url] [url=http://www.iamsport.org/pg/pages/view/28150645/]http://www.iamsport.org[/url]

Back Forum