Back Forum New

Pożyczka pod zastaw - pieniądze dla zadłużonych

http://podzastaw.org
Pożyczka pod zastaw to osobliwego typu umowa, której to zasadnicze zasady są wyznaczone w przepisach KC. W 1-szej kolejności pożyczka to umowa na bazie, której to pierwsza ze stron pożyczkodawca zobowiązuje się przekazać na pożyczkobiorcę własność ustalonej kwoty gotówki lub rzeczy określonych co do rodzaju (np. dwadzieścia ton węgla, 2-ie tony mąki). Natomiast pożyczkobiorca zobowiązuje się oddać tę samą liczbę pieniędzy lub rzeczy oznaczonych co do rodzaju i takiej samej jakości. Dodatkowo umowa pożyczki, której suma wykracza ponad 500 złotych winna być stwierdzona pismem.

Oprócz tego na podstawie reguły swobody umów strony umowy mają prawo dopisać kolejne warunki. Zazwyczaj są to odsetki, które to otrzymuje pożyczkodawca. Ich wysokość jest zróżnicowana i każda osoba która decyduje się na wzięcie pożyczki winna zwracać szczególną uwagę na tego typu zapis umowy. Pożyczka pod zastaw nieruchomości jest wyjątkowym rodzajem umowy.  http://www.kiwibox.com/kendpra6rxp/blog/entry/125085197/po-yczki-pod-zastaw-dzia-ki-najwa-niejsze-rzeczy-na-jakie/?pPage=0

Na jej podstawie pożyczkodawca, jakim jest osoba fizyczna oferuje pewną sumę pieniędzy (na ogół są to kwoty mniej więcej kilkudziesięciu tysięcy zł) a pożyczkobiorca obiecuje udzieloną pożyczkę oddać razem z naliczonymi odsetkami za czas w którym będzie dysponował środkami finansowymi. Jest jasnym, że osoba zadłużona nie ma właściwej historii kredytowej a w związku z tym normalnej pożyczki lub kredytu w instytucji bankowej nie uzyska. W związku z tym też prywatny inwestor chcąc zabezpieczyć spłatę udzielonej pożyczki tworzy zabezpieczenie przez dokonanie wpisu na hipotece zastawianej posiadłości. Być może pożyczka pod zastaw nie jest najtańszą propozycją ale dla dużej liczby ludzi jedynie możliwą do uzyskania.
[url=http://podzastaw.org]http://podzastaw.org[/url] [url=http://zozitlay.blog.wox.cc/entry56.html]pozyczki dla zadluzonych[/url]

Back Forum